महाराष्ट्र नव निर्माण सेना कारंजा


 
   

कारंजा शहर

   
 


 

 

मुख्य पृष्ठ

ध्येय आणि धोरण

कार्यकारिणी

=> जिल्हा कार्यकारिणी

=> कारंजा शहर

=> शहर शाखा

आन्दोलन आणि उपक्रम

श्री राजसाहेब

छायाचित्र कारंजा तालुका

येणारे कार्यक्रम

मनसे आमदार

सहभागी व्हा

सुचना तक्रारी

संपर्क साधा

 


     
 

माजी अध्यक्ष - हरीश कमलकिशोर  हेडा,
टी
चौक,कारंजा लाड,जिल्हा-वाशिम.पिन कोड -४४४१०५ महाराष्ट्र    भ्रमण ध्वनी- ८०८७ ६९६ ६९६
.फ़ोन-०७२५६-२२५०५०
माजी उपाध्यक्ष-
संतोष शेषराव ढाकुलकर ,गौतम नगर,कारंजा [९५४५२८४२८४]
माजी उपाध्यक्ष-
मिलिंद रामकृष्ण भगत, अशोक नगर, कारंजा [९३७०१८५४०१ ]
माजी उपाध्यक्ष-
विक्रांत बासोळें,तुळजा भवानी नगर कारंजा लाड
उपाध्यक्ष-
माजी संघटक-
उज्वल डिगाम्बरराव चौधरी  मालीपुरा कारंजा 
सहसंघटक -
चिटनिस -

सहचिटनिस -
 
 

 

 
Copyright By Harishheda
पाण्यात नौसेना , आकाशात वायुसेना, जमीनी वर थलसेना, अणि महाराष्ट्रात एकच सेना महाराष्ट्र नव निर्माण सेना