महाराष्ट्र नव निर्माण सेना कारंजा


 
   

जिल्हा कार्यकारिणी

   
 


 

 

मुख्य पृष्ठ

ध्येय आणि धोरण

कार्यकारिणी

=> जिल्हा कार्यकारिणी

=> कारंजा शहर

=> शहर शाखा

आन्दोलन आणि उपक्रम

श्री राजसाहेब

छायाचित्र कारंजा तालुका

येणारे कार्यक्रम

मनसे आमदार

सहभागी व्हा

सुचना तक्रारी

संपर्क साधा

 


     
 

जिल्हाध्यक्ष - माननीय श्री राजू पाटिल राजे [९४२२१६१९२०]

उपाध्यक्ष - श्री सुनील भाऊ मालपानी [विभाग - कारंजा , मानोरा ] [९४२३१३०६०५]

उपाध्यक्ष - श्री ञानेश्वर भाऊ जाधव [विभाग - , वाशिम , मंगरुल ] [९३७२५९५१८९]

उपाध्यक्ष - श्री गजानन भाऊ महाजन [विभाग - मालेगांव , रिसोड] [९७६४०३५१०१]


 
 

 

 
Copyright By Harishheda
पाण्यात नौसेना , आकाशात वायुसेना, जमीनी वर थलसेना, अणि महाराष्ट्रात एकच सेना महाराष्ट्र नव निर्माण सेना