महाराष्ट्र नव निर्माण सेना कारंजा


 
   

शहर शाखा

   
 


 

 

मुख्य पृष्ठ

ध्येय आणि धोरण

कार्यकारिणी

=> जिल्हा कार्यकारिणी

=> कारंजा शहर

=> शहर शाखा

आन्दोलन आणि उपक्रम

श्री राजसाहेब

छायाचित्र कारंजा तालुका

येणारे कार्यक्रम

मनसे आमदार

सहभागी व्हा

सुचना तक्रारी

संपर्क साधा

 


     
 

[१]
--:: गौतम नगर शाखा कार्यकारिणी ::--
[वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष -
सचिव
-
सहसचिव - .
संघटक-.
-: सदस्य :-

----------------------------------------------------------
[
]
--::   वाल्मिक  नगर शाखा कार्यकारिणी  ::--
[वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष-
उपाध्यक्ष-
सचिव-
सहसचिव-
संघटक-
-: सदस्य :-
-----------------------------------------------------------
[]
--:: तुलजा भवानी नगर शाखा कार्यकारिणी ::-- [वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष
सचिव-
सहसचिव - .
संघटक-
-: सदस्य :-

-----------------------------------------------------------

[]
--:: माळी पूरा   शाखा कार्यकारिणी ::--[वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष -
सचिव
-
सहसचिव - .
संघटक-
-: सदस्य :-

-----------------------------------------------------------
[]
--:: वाणी पूरा ::--[वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष -
सचिव-
सहसचिव -
संघटक-
-: सदस्य :- 
-----------------------------------------------------------
[]
--:: काजी पूरा शाखा कार्यकारिणी ::--[वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष -
सचिव
-
सहसचिव - .
संघटक-
-: सदस्य :-

----------------------------------------------------------- 
[]
--:: बाबरे कोलोनी शाखा कार्यकारिणी ::--[वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष -
सचिव
-
सहसचिव - .
संघटक-
-: सदस्य :-

-----------------------------------------------------------
  []
--:: शिवाजी नगर शाखा कार्यकारिणी ::--[वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष -
सचिव
-
सहसचिव - .
संघटक-
-: सदस्य :-

-----------------------------------------------------------
 
[]
--:: यशवंत नगर शाखा कार्यकारिणी ::--[वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष -
सचिव
-
सहसचिव - .
संघटक-
-: सदस्य :-

-----------------------------------------------------------
 
[१०]
--:: सिन्धी क्यंप शाखा कार्यकारिणी ::--[वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष -
सचिव
-
सहसचिव - .
संघटक-
-: सदस्य :-

-----------------------------------------------------------
 
[११]
--:: गवळी पूरा  शाखा कार्यकारिणी ::--[वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष -
सचिव
-
सहसचिव - .
संघटक-
-: सदस्य :-

-----------------------------------------------------------
 
[१२]
--:: गवळी पूरा  शाखा कार्यकारिणी ::--[वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष -
सचिव
-
सहसचिव - .
संघटक-
-: सदस्य :-

-----------------------------------------------------------
 
[१३]
--:: मस्जिद पूरा  शाखा कार्यकारिणी ::--[वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष -
सचिव
-
सहसचिव - .
संघटक-
-: सदस्य :-

-----------------------------------------------------------
 
[१४]
--:: भारती पूरा  शाखा कार्यकारिणी ::--[वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष -
सचिव
-
सहसचिव - .
संघटक-
-: सदस्य :-

-----------------------------------------------------------
 
[१५]
--:: आस्ताना शाखा कार्यकारिणी ::--[वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष -
सचिव
-
सहसचिव - .
संघटक-
-: सदस्य :-

-----------------------------------------------------------
 
[१६]
--:: काजी प्लाट शाखा कार्यकारिणी ::--[वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष -
सचिव
-
सहसचिव - .
संघटक-
-: सदस्य :-

-----------------------------------------------------------
  [१७]
--:: मंगलवारा शाखा कार्यकारिणी ::--[वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष -
सचिव
-
सहसचिव - .
संघटक-
-: सदस्य :-

-----------------------------------------------------------
  [१८]
--:: रंगारीपुरा शाखा कार्यकारिणी ::--[वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष -
सचिव
-
सहसचिव - .
संघटक-
-: सदस्य :-

-----------------------------------------------------------
  [१९]
--:: अशोक नगर शाखा कार्यकारिणी ::--[वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष -
सचिव
-
सहसचिव - .
संघटक-
-: सदस्य :-

-----------------------------------------------------------
 
[२०]
--:: बायपास शाखा कार्यकारिणी ::--[वार्ड क्रमांक-  ]

अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष -
सचिव
-
सहसचिव - .
संघटक-
-: सदस्य :-

-----------------------------------------------------------
[]
--:: टीलक चौक  शाखा कार्यकारिणी ::--[वार्ड क्रमांक-  ]
 
अध्यक्ष -
उपाध्यक्ष -
सचिव
-
सहसचिव - .
संघटक-
-: सदस्य :-

----------------------------------------------------------- 
 

 

 
Copyright By Harishheda
पाण्यात नौसेना , आकाशात वायुसेना, जमीनी वर थलसेना, अणि महाराष्ट्रात एकच सेना महाराष्ट्र नव निर्माण सेना